Close

Mateřská škola

Personální obsazení MŠ

Miroslava Nejezová, vedoucí učitelka MŠ

E-mail: nejezova@zssazovice.cz


Iva Kupská, učitelka MŠ

E-mail: kupska@zssazovice.cz


Lenka Srovnalová, školní asistentka

E-mail: *

Mateřská škola má zpracovaný školní vzdělávací program s názvem Všichni jsme kamarádi a nikdo tady není nikdy sám. Pro děti připravují vyučující řadu aktivit, činností či menších projektů. Rovněž se zaměřují na přípravu budoucích školáků s názvem Předškoláček. Důraz je kladen také na logopedickou prevenci u dětí. V prostorách mateřské školy bylo vybudováno několik didaktických a hracích koutků, např. koutek logopedický a čtenářský, polytechnický (dílna), dopravní, kadeřnický a lékařský, koutek s kuchyňkou. Nově bylo v menší třídě MŠ vytvořeno mobilní snoezelenové prostředí, které plní funkci relaxační, poznávací i interakční a je určeno také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Každoročně probíhá v mateřské škole screeningové vyšetření zraku a sluchu dětí a logopedická depistáž. Pro rodiče je každoročně pořádána beseda na téma Školní zralost.

Provozní doba:

Po-Pá: 6.30 – 16.00

tel. 577 121 470

Co potřebují děti v MŠ:

přezůvky (volte takové, se kterými nemají děti problémy při samotném obouvání, ze zdravotního a bezpečnostního hlediska nedoporučujeme sandály a nazouváky)
celé balení papírových kapesníků
kartáček na zuby, pastu
plastový hrnek s uchem
pyžamo (mění se každý týden)
věci na převlečení na venek (tepláky, mikinu)
náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko)
nové děti – kopii průkazu zdravotní pojišťovny

Projekty:

Recyklohraní
Klokanovy školky
Celé Česko čte dětem
Aktivní škola
Rodiče vítáni
Šablony I – Inkluze a gramotnost v ZŠ a MŠ Sazovice
Šablony II – Výzva 63 v ZŠ a MŠ Sazovice
Šablony III – Výzva 80 v MŠ a ZŠ Sazovice

Schola Empirica – Dobrý začátek