Close

Jídelna

Placení stravného probíhá vždy ve stanoveném termínu, zpravidla první tři pracovní dny v novém měsíci (1. den – zveřejnění plateb, následující dva dny – úhrada stravného). Platbu v hotovosti lze provést u účetní školy v době od 7.00 do 7.45 hodin, dále od 13.30 do 15.00, platbu bankovním převodem můžete poukázat na účet školy: 120037-1410567389/0800. Platba za měsíc červen proběhne poslední den před odchodem na prázdniny.

Neodhlášené obědy propadají bez finanční náhrady.

Odhlásit oběd v případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte/žáka ve škole je možno nahlásit vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na tel. čísle 577 121 470 nebo 725 753 076 do 8.00 hodin ráno.

Pouze první den nemoci dítěte/žáka se obědy vydávají do přinesených nádob, v ostatní dny není na jejich odebrání nárok.

Cena stravného se řídí věkem dítěte, kterého dosáhne v příslušném školním roce.

MŠ – Děti 3 – 6 let

Přesnídávka 9,-
Oběd 24,-
Svačina 8,-
Pitný režim 4,-

MŠ – Děti nad 6 let

Přesnídávka 9,-
Oběd 26,-
Svačina 8,-
Pitný režim 4,-

ZŠ – ceny obědů

Žáci 7 – 10 let 26,-
Žáci 11-14 let 28,-