Close

Aktuality

8.4.2021

Informace k návratu dětí do mateřské školy (týká se dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání)

Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 12. dubna 2021. Při příchodu do mateřské školy budou všechny děti testovány.

Testování dětí antigenním testem Singclean bude probíhat za asistence zákonných zástupců 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu dítěte do MŠ.   Místností určenou pro testování je šatna MŠ. Žádáme zákonné zástupce o dodržení těchto podmínek:

  • do šatny MŠ přichází dítě pouze s jednou dospělou osobou dle daného časového harmonogramu,
  • u dospělé osoby je povinná ochrana nosu a úst – respirátor FFP2, u dětí rouška povinná není,
  • použití dezinfekce rukou,
  • použití jednorázových rukavic,
  • přítomnost rodiče je nutná až do výsledku testu.

V případě pozitivity testu je dítě izolováno od ostatních a zákonný zástupce je povinen zajistit co nejrychlejší odvoz dítěte ze školy.

Instruktážní video pro testování – odkaz

Přehled návazných postupů – odkaz


Další užitečné odkazy:

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 – odkaz 

Manuál Covid-19 k testování ve školách – odkaz

Zpátky do školy – odkaz

Test Singclean – odkaz

Testování – leták pro rodiče – odkaz

Testování – leták pro žáky – odkaz

Podrobné informace v písemné podobě budou zákonným zástupcům doručeny do poštovních schránek.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. 577 121 470 nebo 724 976 115.

Děkujeme vám za spolupráci.


6.4.2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 – plakát – odkaz

MŠMT – informace k zápisu k PV 2021/2022 -odkaz

Potřebné formuláře najdete na webových stránkách školy/ O škole/Dokumenty školy/Mateřská škola, případně si je můžete vyzvednou osobně v kanceláři školy od 12. dubna 2021 v úředních hodinách.


3.3.2021

Jarní prázdniny proběhnou v době od 8. do 14. března 2021. Distanční vzdělávání pro předškoláky bude opět pokračovat od 15. března 2021.

27.2.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR dne 26. února 2021 krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE od 1. 3. 2021 OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v mateřské škole,
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy,
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu.

Základní školy poskytují těmto žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola zajišťuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Informace k distanční výuce a výukové materiály pro děti vám budou předávány 1x týdně zasíláním v elektronické podobě nebo vhozením do poštovní schránky. Vypracované pracovní listy zakládejte spolu s dětmi formou portfólia. O jeho předání a způsobu kontroly vás budou p. učitelky průběžně informovat. Budoucí školáci mohou v domácím prostředí využívat také řadu odkazů uvedených na webových stránkách školy (v části Předškoláček).

Žádáme všechny rodiče, aby průběžně sledovali webové stránky školy. Současná omezení i doba jejich platnosti se mohou měnit.

Věříme, že stejně jako na podzim tuto nelehkou situaci společně zvládneme.

V případě potřeby nebo jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel. 577 121 470, 724 976 115 nebo na mailových adresách uvedených na webu školy. Děkujeme vám za spolupráci.

Mgr. Věra Velísková,

ředitelka školy


INFORMACE O OŠETŘOVNÉM:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


26.2.2021

Platby MŠ – únor 2021 – odkaz


Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci předpokládáme, že od pondělí 1. 3. 2021 budou uzavřeny také mateřské školy. 

O uzavření naší mateřské školy vás budeme informovat prostřednictvím školních webových stránek a obecním rozhlasem, rodiče dětí z okolních obcí mailem .


Milí předškoláčci, maminky a tatínkové, 

je nám moc líto, že z důvodu současné epidemiologické situace budeme muset již podruhé odložit naši tradiční předškolní aktivitu – společná setkávání na Planetě Poznání. Jako možnou alternativu vám nabízíme řadu informačních a vzdělávacích aktivit v podobě odkazů, které najdete v části Předškoláček

Nakladatelství Nová škola, s.r.o. nabízí nyní k bezplatnému vyzkoušení interaktivní materiály včetně učebnice určené předškolním dětem s názvem Zápis je tu, které najdete pod uvedeným odkazem: https://nns.cz/predskolak/miuc/.

MIUč+ můžete používat jak v instalovaném programu MediaCreator, tak bez instalace na www.ucebnice-online.cz.

Doufejme, že současná náročná situace se začne měnit k lepšímu a znovu se budeme moci společně setkávat při různých příležitostech.

Mgr. Věra Velísková


19.2.2021
8.2.2021

Vážení rodiče, 

z důvodu nemoci nebude v tomto týdnu probíhat individuální logopedie. Děkujeme za pochopení.

1.2.2021

Vážení rodiče,

z důvodu opakovaného výskytu vší vás prosíme o pravidelnou kontrolu vlasů vašich dětí.

Děkujeme vám za spolupráci.

31.1.2021
20.1.2021

Vážení rodiče,

v úterý 26. 1. 2021 v 8.30 hodin proběhne v naší mateřské škole screeningové vyšetření zraku dětí.

30.12.2020

MŠMT – Informace k provozu škol a školslých zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Placení stravného za prosinec 2020 a úplaty na leden 2021 proběhne ve dnech 5. a 6. ledna 2021. Z technických a hygienických důvodů vás žádáme o bezhotovotní platbu. Děkujeme vám.

Platby MŠ – prosinec 2020 – odkaz

Radostné prožití vánočních svátků a v novém roce 2021 hodně zdraví, štěstí a pohody vám přejí děti, žáci a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Sazovice.

14.12.2020

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů bude ve středu 23. prosince 2020 přerušen provoz mateřské školy. Děkujeme vám za pochopení.

Provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí 4. ledna 2021.

7.12.2020

Vážení rodiče

ústřední metodička pro předškolní vzdělávání PhDr. Michaela Tužilová vám nabízí první sérii krátkých videí určených zejména rodičům předškoláků k posílení jejich domácí přípravy pro vstup do 1.třídy.

Protože se v natáčení pokračuje, přivítá autorka videí zpětnou vazbu, event. návrhy na další témata (michaela.tuzilova@npi.cz).

1.12.2020

Poděkování

Děkujeme Vladiku Brožovi za pěkné čtení pro děti MŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem.

20.11.2020

Provoz MŠ od 23. 11.  bude probíhat v době od 6.30 do 16.00 hodin.

13.11.2020

Šance Olomouc o. p. s. – Vánoční hvězda

Zakoupením vánoční hvězdy podpoříte správnou věc. Děkujeme vám.

6.11.2020

Planety Poznání pro předškoláky a jejich rodiče

Vážení rodiče. milé děti,

z důvodu vyhlášených mimořádných opatření MZ ČR se 1. setkání Planet Poznání s besedou na téma Školní zralost a aktivitami pro děti (plánované dne 12. 11. 2020) neuskuteční. O náhradním termínu vás budeme informovat v dostatečném předstihu. Informace a vzdělávací nabídku pro předškoláky najdete pod odkazem Předškoláček.

4.11.2020

Změna termínu vyšetření zraku dětí

Z důvodu nízkého počtu dětí v MŠ byl termín vyšetření zraku přeložen na úterý 26. 1. 2021.

2.11.2020

Platby MŠ – říjen 2020

Obnovení provozu MŠ

Provoz mateřské školy bude obnoven od úterka 3. 11. 2020 v době od 7.00 do 15.00 hodin.

28.10.2020

Oznámení

Oznamujeme vám, že z organizačních a provozních důvodů v souvislosti se současnou „covidovou“ situací bude od čtvrtku 29. října 2020 přerušen provoz mateřské školy. Předpokládaný termín obnovení provozu je 3. listopad. Tento termín se však může změnit. Proto vás prosíme, abyste sledovali webové stránky školy. O aktuální situaci vás budeme informovat také prostřednictvím obecního rozhlasu.

Mgr. Věra Velísková, ředitelka školy

23.10.2020

Vážení rodiče,

z provozních důvodů bude v příštím týdnu od 26.10. – 30. 10. 2020 upravena provozní doba MŠ, a to v době od 7.00 do 15. 00 hod. Děkujeme za pochopení.

Ve středu 28.10.  – státní svátek –   MŠ uzavřena.

13.10.2020

Konference Vzdělávání pro 21. století – odkaz


Individuální logopedie bude probíhat opět v pondělí 19. 10. 2020.

Poděkování

Děkujeme paní Kurečkové za pěkné čtení v rámci aktivity Celé Česko čte dětem.

26.9.2020

Poděkování

Děkujeme paní Martině Doleželové za pohádkové dopoledne – loutkové divadlo pro děti MŠ.

Velké poděkování patří všem členům sazovického Bike teamu, který uspořádal pro děti cyklistické závody.

8.9.2020

Projektový den Rymice

Vážení rodiče,

v úterý 15. 9. 2020 s dětmi navštívíme Muzeum lidových staveb v Rymicích, kde se zúčastníme interaktivního programu „Včelařství aneb Rojení v Rymicích“.

Odjezd  od školy autobusem je  v 8.55 hod., návrat přibližně v 11.30 hod.

Do batůžku si děti vezmou láhev s pitím a papírové kapesníky.

1.9.2020

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1.9.2020.

Úvodní třídní schůzka MŠ proběhne ve čtvrtek 3. září 2020 od 15.30 hodin.

Program:
Informace k vzdělávacím aktivitám a projektům školy

Dokumenty školy, omlouvání předškoláků

Dodržování opatření v souvislosti s covid-19

Informace k projektu Výzva 80 v ZŠ a MŠ Sazovice

Plán akcí a aktivit 2020/2021

Projektový den v Rymicích

Nabídka zájmových kroužků (škola, SVČ TYMY Holešov)

Předškoláček (Planety Poznání), Logopedická prevence, snoezelen

Diskuze, různé

Placení školného v MŠ za měsíc září ve výši 398 Kč proběhne ve dnech 7. a 8. září 2020 v kanceláři účetní školy.


Nabídka kroužků SVČ TYMY Holešov

1. KERAMICKÝ – 800,-

pro MŠ (od 5 let) i ZŠ – 1x za 14 dní

2. FLÉTNOVÁ ŠKOLIČKA – hra na flétnu pro začátečníky  600,-

pro MŠ (od 5 let) i ZŠ – 1x za 14 dní

Nabídka kroužků 2020/2021 – SVČ TYMY Holešov