Close

Základní škola

Zájmové útvary a kroužky

Pondělí:

Keramický kroužek 14.00 – 15.00 – SVČ TYMY Holešov – p. M. Sigmundová (1x za 14 dnů), od 4. 10. 2021


Úterý:

Včelařský kroužek 15.00 – 16.30 – p. J. Kučerová (1x týdně), od 6. 10. 2021


Středa:

Náboženství 7.05 – 7.50 – p. L. Zelinová (1x týdně)

Individuální logopedie od 13.00 – Mgr. M. Novosádová (1x týdně, individuálně dle domluvy)


Čtvrtek:

Pedagogická intervence  13.00 – 14.30 – Mgr. M. Novosádová (1x týdně)

Deskové hry 13:00 – 14:00 (14:30) – Mgr. Š. Vojáčková (1x za 14 dnů)


MAP II - Hry na podporu matematické gramotnosti a logiky