Close

Základní škola

1. ročník (I. třída)

8 žáků (4CH/4D)

tř. uč. Mgr. E. Nováková

Týdenní plán 1. třídy

2. ročník (I. třída)

5 žáků (4CH/1D)

tř. uč. Mgr. V. Velísková

Týdenní plán 2. třídy

3. ročník (II. třída)

7 žáků (3CH/4D)

tř. uč. Mgr. V. Velísková

Týdenní plán 3. třídy

4. ročník (II. třída)

11 žáků (5CH/6D)

tř. uč. Mgr. E. Nováková

Týdenní plán 4. třídy

Zájmové útvary a kroužky

Pondělí:

Kroužek anglického jazyka 1 (1. a 2. roč.) 13.00 – 13.45 – p. J. Kučerová (1x týdně), od 5. 10. 2020

Keramický kroužek 14.00 – 15.00 – SVČ TYMY Holešov – p. M. Sigmundová (1x za 14 dnů), od 12. 10. 2020

Sportovní kroužek 14.00 – 15.00 – SVČ TYMY Holešov – p. M. Mazánek (1x týdně), od 5. 10. 2020

Individuální logopedie od 13.00 – Mgr. M. Novosádová (1x týdně, individuálně dle domluvy)


Úterý:

Kroužek anglického jazyka 2 (3. a 4. roč.) 13.00 – 13.45 – Mgr. E. Nováková (1x týdně), od 6. 10. 2020

Školní knihovna – čítárna 14.00 – 14.30 – Mgr. V.Velísková (1x týdně), od 15. 9. 2020

Včelařský kroužek 15.00 – 16.30 – p. J. Kučerová (1x týdně), od 15. 9. 2020


Středa:

Náboženství 7.05 – 7.50 – p. L. Zelinová (1x týdně)

Pedagogická intervence  13.00 – 14.30 – Mgr. M. Novosádová (1x týdně)

Předmět speciálně pedagogické péče  14.30 – 15.15 – Mgr. M. Novosádová (1x týdně)

Individuální logopedie od 13.00 – Mgr. M. Novosádová (1x týdně, individuálně dle domluvy)


MAP II - Hry na podporu matematické gramotnosti a logiky