Close

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Věra Velísková, výchovná poradkyně

Telefon: 577 121 421, 724 976 115

E-mail: reditelna@zssazovice.cz

Konzultační hodiny: středa od 13.00 – 14.00
v ostatních dnech po předchozí domluvě

Plán práce výchovné poradkyně 2020-2021

Mgr. Erika Nováková, školní metodička prevence

Telefon: 577 121 421

E-mail: novakova@zssazovice.cz

Konzultační hodiny: úterý od 13.00 – 14.00
v ostatních dnech po předchozí domluvě

Plán práce školní metodičky prevence 2020-2021

Zde můžete získat další důležité informace k problematice šikany a v případě potřeby také odbornou pomoc – on line   poradna: http://www.minimalizacesikany.cz

Snoezelen – Moře

Logopedický koutek

Snoezelen – Voda