Close

Školní knihovna - čítárna

Pravidelné půjčování knih vždy v úterý v době od 14.00 – 14.30

Těším se na setkání se všemi čtenáři. 

Mgr. Věra Velísková

Plán besed 2020/2021

Aktuální beseda

Ivana Peroutková: Anička a Velikonoce

Čtenářská beseda se uskuteční v pátek 16. dubna 2021 ve 13.00 a 13. 30 hodin. Po skončení besedy si opět můžete vypůjčit knihy ze školní knihovny.