Close

Školní družina

Personální obsazení ŠD

Mgr. Vladimíra Ciranová, vychovatelka ŠD,

E-mail: ciranova.domvyuka@seznam.cz

p. Jitka Kučerová, vychovatelka ŠD,

E-mail: kucerova@zssazovice.cz

Provozní doba

Ranní provoz: 6.45 – 7.45

Odpolední provoz: 12.00 – 15.30

Tel: 577 121 421

20.5.2021

Informace o přerušení provozu ŠD

Provoz školní družiny bude přerušen v době od 1. 7. do 31. 8. 2021.


Provoz školní družiny bude od 17. května 2021 opět probíhat v rámci jedné společné skupiny.

Provoz ranní družiny je zajištěn ve dnech: 

pondělí od 7. 15 po ranním otestování do 7.50, úterý – pátek od 7.00 do 7.50 hod.

11.4.2021

Obnovení provozu ŠD

Provoz školní družiny bude opět zahájen v pondělí 12. 4. 2021. Ranní i odpolední provoz bude probíhat ve dvou homogenních odděleních (I. – 1. a 4. ročník, II. – 2. a 3. ročník).

Provoz ranní družiny bude z důvodu povinného pondělního testování žáků probíhat pouze ve dnech: úterý – pátek v době od 7.00 do 7.45 hodin.

4.4.2021

Kdo si hraje, nezlobí aneb Pojď tvořit s námi 5…

Pavouček pro štěstí – odkaz

Zajíček – odkaz

26.3.2021

Kdo si hraje, nezlobí aneb Pojď tvořit s námi 4…

Sněženky – odkaz

Kočičky – odkaz

Den a noc – odkaz

19.3.2021

Kdo si hraje, nezlobí aneb Pojď tvořit s námi 3…

Velikonoční zajíček – odkaz

Dekorace ze skořápek – odkaz

Zajíček – odkaz

14.3.2021
1.3.2021

Kdo si hraje, nezlobí aneb Pojď tvořit s námi 1…

Veselé jarní tvoření – odkaz

Jogínci – odkaz

27.2.2021

Přerušení provozu školní družiny 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR dne 26. února 2021 krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OD 1. 3. 2021 OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v mateřské škole
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu.
4.12.2020

Oblečení pro venkovní aktivity

Prosíme rodiče, aby měly děti do školní družiny vhodné oblečení pro zimní venkovní aktivity – oteplovačky, čepici, šálu, rukavice a vyšší obuv. Děkujeme vám za spolupráci.

V ranních a odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat školní družinu. Ke svému odpolednímu pobytu využívají účastníci ŠD větší z učeben ZŠ, tělocvičnu školy či venkovní dětské hřiště. Činnosti družiny vhodně doplňují výchovně vzdělávací práci školy.

Vzdělávání ve školní družině se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních aktivit. Účastníkům nabízí odpočinek i přípravu na vyučování prostřednictvím různých vzdělávacích činností (křížovky, kvízy, soutěže, četba, práce na PC, pohybové a tvořivé činnosti aj.).

Uspořádání režimu dne dává možnost pohotově reagovat na individuální potřeby aktivity i odpočinku účastníků. Umožňuje organizaci činností v průběhu dne pružně přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v družině. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. Účastníci jsou motivováni a podněcováni k vlastní tvořivosti. Podle charakteru a cílů činnosti jsou využívány vhodné metody a formy práce v oddělení ŠD i mimo něj (pobyt na zahradě, ve sportovním areálu, pobyty a výlety do přírody, návštěvy výstav a výukových programů apod.).