Close

Personální obsazení

Pedagogičtí pracovníci ZŠ

Jméno / Funkce

Mgr. Věra Velísková / ředitelka školy, učitelka I. stupeň ZŠ

Mgr. Erika Nováková / učitelka I. stupeň ZŠ

Mgr. Vladimíra Ciranová / učitelka I. stupeň ZŠ, vychovatelka ŠD

Jitka Kučerová / asistent pedagoga, vychovatelka ŠD

Pedagogičtí pracovníci MŠ

Jméno / Funkce

Miroslava Nejezová / vedoucí učitelka MŠ

Iva Kupská / učitelka MŠ

Nepedagogičtí pracovníci

Jméno / Funkce

Eliška Cholastová / školnice / uklízečka

Radka Blanařová / kuchařka

Jitka Brázdilová / účetní / vedoucí školní jídelny / pomocná kuchařka

Libuše Rosíková / školní asistent v ZŠ

Lenka Srovnalová / školní asistent v MŠ