Close

Kontaktní údaje

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Adresa: Sazovice 78, 763 01 Mysločovice

IČO: 75023067

Č. účtu: 1410567389/0800

ID datové stránky: 2kymhe3

Kontaktní údaje

Mgr. Šárka Vojáčková, ředitelka školy

Úřední hodiny: středa 14:00 – 15:30

tel. 577 121 421, 724 976 115

E-mail: reditelna@zssazovice.cz, vojackovasarka78@gmail.com


Jitka Brázdilová, účetní školy, vedoucí školní jídelny

Úřední hodiny:  pondělí, středa 7.00 –8.00, 13:30 -14:30

tel. 577 121 470, 725 753 076

E-mail: brazdilova@zssazovice.cz

Základní škola

Mgr. Vladimíra Ciranová, učitelka ZŠ

tel. 577 121 421

E-mail: ciranova.domvyuka@seznam.cz


Mgr. Erika Nováková, učitelka ZŠ

E-mail: novakova@zssazovice.cz


Jitka Kučerová, asistent pedagoga

E-mail: kucerova@zssazovice.cz


Libuše Rosíková, školní asistent

E-mail: rosikova@zssazovice.cz

Mateřská škola

Miroslava Nejezová, vedoucí učitelka MŠ

tel. 577 121 470

E-mail: nejezova@zssazovice.cz


Iva Kupská, učitelka MŠ

E-mail: kupska@zssazovice.cz


Zdeňka Ducháčová, učitelka MŠ

E-mail: duchacova@zssazovice.cz


Soňa Vojáčková, učitelka MŠ

E-mail: vojackova@zssazovice.cz

Školní družina

Mgr. Vladimíra Ciranová, vychovatelka ŠD

tel. 577 121 421

E-mail: ciranova.domvyuka@seznam.cz


Jitka Kučerová, vychovatelka ŠD/asistent pedagoga

E-mail: kucerova@zssazovice.cz


Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Ing. Renata Štachová

tel. 774 420 755

E-mail: renata.bednarova@sms-sluzby.cz

Školská rada

Mgr. Vladimíra Ciranová, předsedkyně školské rady (zástupce pedagogických pracovníků)

E-mail: ciranova.domvyuka@seznam.cz


Mgr. Dagmar Mynářová (zástupce zákonných zástupců)

Miroslav Zbořil (zástupce zřizovatele)

Zřizovatel školy

Obec Sazovice

Sazovice 180

763 01 Mysločovice

Tel:/fax: 577 121 500

Mob. 725 121 141

E-mail: podatelna@sazovice.cz

starosta@sazovice.cz

Web: www.sazovice.cz