Close

Aktuality

13.9.2021

Milí rodiče, 

prosíme o důkladnou prohlídku vlásků dětí, jelikož se nám jak v MŠ, tak i v ZŠ objevily vši. Do přílohy přikládám dokument KHS, který může odpovědět na případné otázky postupu odstranění vší či prevenci.

Jak na vši
13.9.2021

Platba za stravné a školné – manuál pro MŠ a ZŠ

Platba za stravné a školné - manuál pro MŠ a ZŠ
13. 9. 2021

Náboženství se v tomto školním roce 2021/2022 uskuteční formou kroužku, který bude probíhat každou středu od 7.00 do 7.45 hod. Náboženství začíná od 22. 9. 2021.

12.9.2021

Plavání – testování

Vážení rodiče,

bohužel pro školy a školská zařízení, která se potkávají v plavání s jinou školou (což jsme my), a tyto dvě školy se potkávají i ve sprchách či přímo ve výuce, povinnost prokázání se negativního testu platí.

Testování žáků 3. a 4. ročníku je zajištěno a bude probíhat každé pondělí během 5. vyučovací hodiny. Testování proběhne pod vedením odborného pracovníka, který žákům vydá i certifikát negativního testu. Kartičky pojištěnce na další týdny už děti nepotřebují.

9.9.2021

Vážení rodiče,

Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

Povinnost prokázání negativního testu, prodělaného onemocnění nebo ukončení očkování proti covid-19 při vstupu do bazénu (plavání) podle MZDR stále platí. MŠMT však o udělení výjimky jedná.

Pokud by nedošlo do úterý 14. 9. 2021 ke změně, máme  zajištěno testování žáků, které umožní žákům bezproblémový vstup na plavecký výcvik. Využijeme možnosti testování zdarma v rámci zdravotního pojištění, kdy má každý občan nárok na testování 4x antigen-test/měsíc s certifikátem a 2x PCR test s certifikátem.

Testování žáků před plaváním by probíhalo v pondělky po obědě – antigen-testem (stěr z úst nebo plivací). Dítě musí mít u sebe kartičku pojištěnce (alespoň kopii).

Pokud budete žáky nechávat testovat sami, je třeba přinést v úterý ráno platný certifikát o testování.

3.9.2021

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční od 16 hodin a jsou pouze pro 1. ročník. Děkujeme

3.9.2021

Prosíme rodiče, aby odhlášování obědů, když dítě onemocní, volali přímo paní vedoucí školní jídelny (J. Brázdilové) na tel. č. 725 753 076. Děkujeme

27.8.2021

V úterý 31. 8. 2021 v 16 hodin se uskuteční brigáda – přenos věcí ze Sběrného dvora zpět do školy. Kdo by byl ochoten pomoci, dostavte se v tuto dobu na Sběrný dvůr Sazovice. Za veškerou pomoc děkujeme. 

ZŠ a MŠ Sazovice

27.8.2021

Rozhodnutí o přijetí k PV do MŠ si prosím vyzvedněte oproti podpisu v pondělí 30. 8. 2021 v době od 15.00 do 16.30 hodin.

Oznámení o přijetí do MŠ
25.8.2021

Vážení rodiče a milí žáci,

dovolte mi, abych Vás všechny srdečně pozdravila na začátek nového školního roku 2021/2022. Ráda bych Vám představila aktuální info k zahájení nového školního roku.

Mateřská škola se otevře pro všechny přihlášené děti 1.9.2020 v 6.30. Dle MŠMT děti v mateřské škole od 1.9.2021 nebudou nosit žádné krytí úst a nosu a nebudou absolvovat žádné povinné testování. Jediné upozornění se týká zodpovědného přístupu rodičů a sledování zdravotního stavu dítěte. V případě projevů infekčního onemocnění nesmí dítě docházet do MŠ. Rodič při vstupu do budovy MŠ musí mít nasazen RESPIRÁTOR a svoji dobu pobytu v MŠ musí minimalizovat. Děkuji za pochopení a Váš zodpovědný přístup.

Slavnostní zahájení nového školního roku, kde uvítáme i budoucí prvňáčky, proběhne 1.9.2021 v 8:00 hod. Při vstupu do budovy školy a přechodu do třídy bude dle nařízení MŠMT nutné si nasadit krytí úst a nosu. Dospělé osoby – respirátor a prvňáčci chirurgickou roušku. Po usazení do lavic si prvňáčci budou moci roušku SUNDAT. První povinné antigenní testování prvňáčků proběhne až 2.9.2021. Info k samotnému testování viz níže.

Žáci 2. – 4. tříd zahájí nový školní rok 1.9.2021 v 9 hodin již ve svých kmenových třídách. Na úvod musí žáci dle nařízení MŠMT absolvovat první povinné antigenní testování. Bude se opět jednat o samoodběrové antigenní testy na stejném principu, jako žáci absolvovali v loňském školním roce. Před samotným testováním je nutné mít nasazenou chirurgickou roušku. Prosím o zajištění 2-3 ks chirurgických roušek a igelitového sáčku pro použité či znehodnocené roušky.

Provoz školní družiny bude pro žáky 2. – 4. tříd v provozu již od 2.9.2021 od 6:45 do 15:30 hod. Povinné antigenní testování bude probíhat až ve třídě, dle nařízení MŠMT není nutné, aby byli žáci testováni už ve školní družině. Ve školní družině budou dodrženy všechny zvýšené hygienické požadavky a nařízení.

Testování bude probíhat v těchto dnech: středa 1.9. (2.-4.ročník)/čtvrtek 2.9. (1.ročník), pondělí 6.9. a čtvrtek 9.9.2021. Po vyhodnocení iniciálního testování může být povinnost testování mimořádným opatřením MZ dále prodloužena na další období (např. 1x týdně každé pondělí do konce měsíce září, a to dle aktuální epidemiologické situace).

Testovaní žáci či žáci, na které se vztahuje výjimka z testování nosí chirurgickou roušku jen na chodbách a vnitřních společných prostorech, ve výuce mít nasazenou roušku NEMUSÍ. Účastní se TV i v tělocvičně a v HV mohou zpívat.

Žáci, kteří se NEBUDOU TESTOVAT, vztahuje se na ně výjimka z povinného testování:

Testováni se neprovede u žáků s dokončeným očkováním (uplynulo 14 dnů od 2.očkovací dávky), dále pak u žáků, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID–19, a u žáků, kteří doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem. Všechna nutná potvrzení týkající se NETESTOVÁNÍ ŽÁKŮ je nutné donést dne 1.9.2021 a před samotným testováním odevzdat třídnímu učiteli. Bez daného prokazatelného potvrzení, že žák splňuje výjimku z povinného testování, nebude možné žáka z testování uvolnit!

Žáci, kteří neabsolvují povinné antigenní testování z rozhodnutí zákonného zástupce žáka:

Zákonný zástupce, který nechce, aby jeho dítě absolvovalo povinné antigenní testování musí tuto skutečnost uvést písemně s podpisem zákonného zástupce žáka. Písemné a Vámi podepsané vyjádření předá žák dne 1.9.2021 třídnímu učiteli. Bez tohoto písemného vyjádření bude postupováno jako u ostatních žáků, kteří absolvují antigenní testování.

V případech, ve kterých žák neabsolvuje antigenní test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky, ale již od 1.9.2021 pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. MZ doporučí školám zajistit samostatnou místnost pro možnost občerstvení a vyhradit těmto dětem a žákům také vlastní sociální zařízení. Žák, který neabsolvuje povinné antigenní testování musí nosit ochranné krytí úst a nosu (info viz výše) po celou dobu pobytu ve škole, ve školní družině, na zájmovém kroužku, v prostorách třídy i během výuky, o přestávce na chodbách, u šaten, v prostorách školní jídelny. Nemůže se účastnit TV ve vnitřních prostorech a v HV nesmí zpívat. Vše dle NAŘÍZENÍ MŠMT.

Níže přikládám Manuál MŠMT. Vaše veškeré dotazy a připomínky ráda zodpovím prostřednictvím e-mail: reditelna@zssazovice.cz

MŠMT_Manuál k provozu škol a testovaní

Info k testování dle MŠMT

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

Děkuji Vám za zodpovědný přístup a spolupráci. Velice si cením Vaší podpory a pochopení. Všichni se maximálně snažíme zajistit bezpečné, motivující a tvořivé školní prostředí. DĚKUJI.

Mgr. Šárka Vojáčková, ředitelka školy

21.8.2021

Vážení rodiče a milé děti,

Základní a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace, pořádá z důvodů rozšíření mateřské školy o novou třídu zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Ten se uskuteční ve středu 25. srpna 2021 od 13 do 16 hodin

K zápisu s sebou přineste: vyplněnou žádost s potvrzením od lékaře, váš průkaz totožnosti (občanský průkaz) a rodný list dítěte (kopii).

Žádost k předškolnímu vzdělávání je přístupná na webových stránkách školy: www.sazovickaskolicka.cz, nebo si ji můžete vyzvednout 23. – 24. 8. 2021 od 14 do 16 hodin v kanceláři školy. 

Těšíme se na Vás i Vaše děti.


21.8.2021
7.4.2021

Vážení rodiče,

informujeme vás, že  vzhledem k současné epidemiologické situaci ve Zlínském kraji není zatím návrat žáků 1. stupně ani předškoláků do MŠ     k 12. 4. 2021 zaručen.

Dnes odpoledne probíhá jednání na úrovni Ústředního krizového štábu a vedení Zlínského kraje. 

Rozhodnutí, zda bude prezenční výuka v okrese Zlín, potažmo v celém Zlínském kraji v pondělí 12. 4. 2021 obnovena nebo zda bude termín odložen, bude zveřejněno během zítřka, 08.04. 2021 po 12-té hodině . Následně vás budeme informovat o dalším postupu.

1.3.2021

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu odkaz

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. do 21. 3. 2021 – odkaz

Ombudsman dětem – odkaz

27.2.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR dne 26. února 2021 krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE od 1. 3. 2021 OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v mateřské škole,
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy,
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu.

Základní školy poskytují těmto žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola zajišťuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Od pondělí 1. března 2021 přechází tedy prezenční výuka opět na vzdělávání distančním způsobem, které je pro všechny žáky povinné. Distanční výuka bude z organizačních důvodů zahájena v úterý 2. března 2021. 

Výuka bude smíšená (on-line i off-line) a bude probíhat následujícím způsobem:

Denně od 8.30 hodin do 11.15 pro žáky 1. a 2. ročníku, od 8.30 hodin do 12.00 hodin pro žáky 3. a 4. ročníku.

Časové rozvržení výuky– odkaz

Výuka Předmětu speciálně pedagogické péče a Pedagogická intervence – vyučovány on-line Mgr. Monikou Novosádovou.

Výuka Náboženství bude probíhat off-line, pracovní listy budou žákům zasílány mailem.

Zákonní zástupci jsou povinni doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, a to jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání. V případě distančního vzdělávání lze dítě z on-line výuky omluvit předem-telefonicky nebo mailem, následně omluvit nepřítomnost dítěte také v žákovské knížce/notýsku.

Informace k distanční výuce a výukové materiály budou předávány 1x týdně zasíláním v elektronické podobě (webové stránky školy: www.sazovickaskolicka.cz, e-mailová komunikace), případně v tištěné podobě (dle individuální domluvy).

Prostřednictvím e-mailů, Skypu, Google Meet, případně telefonicky bude probíhat i poskytování zpětné vazby žákům (hodnocení, sebehodnocení, práce s chybou apod.), předávání informací mezi zákonnými zástupci a školou (omlouvání žáků, zasílání naskenovaných vypracovaných úkolů označených symbolem „fotoaparát“, možnost předávání úkolů i vhozením do poštovní schránky školy, v případě potřeby dohodnutí individuální konzultace prostřednictvím online schůzky).  

Žádáme všechny rodiče, aby průběžně sledovali webové stránky školy. Současná omezení i doba jejich platnosti se mohou měnit.

Věříme, že stejně jako na podzim tuto nelehkou situaci společně zvládneme.

V případě potřeby nebo jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel. 577 121 421, 724 976 115 nebo na mailových adresách uvedených na webu školy. Děkujeme vám za spolupráci.

Mgr. Věra Velísková,

ředitelka školy

29.1.2021

Placení stravného za měsíc leden proběhne 2. a 3. února.

Prosíme o platbu převodem, č. ú. 120037-1410567389/0800.


Úplatu za školní družinu na 2. pololetí ve výši 500 Kč uhraďte převodem na účet školy, č. ú. 120037-1410567389/0800 nejpozději do 15. února.

Děkujeme vám za spolupráci.

16.11.2020

Oznámení – obnovení prezenční výuky od 18. 11. 2020

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Provoz základních škol 

Je povolena osobní přítomnost: 

• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy, 

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol, 

žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola), atd.


Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády a MŠMT bude od středy 18. 11. obnovena prezenční výuka s docházkou žáků 1. – 4. ročníku do školy (viz výše).

Od středy bude v provozu také ranní i odpolední školní družina. Pokud děti ve středu, případně v jiné dny do družiny nepůjdou, je nutné, aby měly písemnou omluvenku.

Žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu své přítomnosti ve škole a ve všech prostorách školy. Počítejte tedy prosím se zajištěním dostatečného množství roušek pro každý den a také dvou mikrotenových sáčků (na čisté a použité roušky). Do školy dávejte dětem také větší množství pití. Děkujeme.

Upravený rozvrh hodin (výuka TV a HV nahrazena teoretickými, pohybovými, opakovacími a procvičovacími aktivitami, za příznivého počasí bude zařazen pobyt venku) dostanou žáci ve středu 18. 11. Počet vyučovacích hodin zůstane nezměněn.

Od středy 18. 11. bude obnovena také výuka Předmětu speciálně pedagogické péče a Pedagogické intervence.

Výuka náboženství začne od středy 25. 11. 2020.

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte telefonicky nebo na školní email.

Mgr. Věra Velísková

ředitelka školy

13.10.2020

Informace k vzdělávání distančním způsobem

Na základě nových krizových opatření přijatých na jednání vlády ČR dne 12. října 2020 v souvislosti s omezením provozu škol a školských zařízení v období od 14. října do 1. listopadu 2020 platí zákaz osobní přítomnosti žáků 1. i 2. stupně ve výuce. 

Zákaz osobní přítomnosti žáků se vztahuje i na střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Od středy 14. října přechází prezenční výuka na vzdělávání distančním způsobem, které je pro všechny žáky povinné. Výuka bude probíhat způsobem on-line i off-line. 

On-line výuka bude zahájena od příštího týdne – pondělí 19. října 2020.

Informace ohledně připojení a pátečního zkušebního on-line setkání vám předají třídní učitelky.

Časové rozvržení on-line výuky 

1. vyučovací hodina (online)        8.30 – 9.00

2. vyučovací hodina (online)        9.30 – 10.00

3. vyučovací hodina (online)        10.30 – 11.00


1. ročník

PO         ČJ – on-line        MA – on-line     

ÚT         off-line – samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PRV

STŘ        ČJ – on-line        MA – on-line     

ČT          off-line  -samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PRV

PÁ         ČJ – on-line        MA – on-line   

 

2. ročník

PO         ČJ – on-line        MA – on-line     

ÚT         off-line – samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PRV

STŘ        ČJ – on-line        MA – on-line     

ČT          off-line  -samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PRV

PÁ         ČJ – on-line        MA – on-line


3. ročník

PO         MA – on-line     ČJ – on-line        AJ – on-line

ÚT         off-line – samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PRV

STŘ        MA – on-line     ČJ – on-line        AJ – on-line

ČT          off-line  -samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PRV

PÁ         MA – on-line     ČJ – on-line        


4. ročník

PO         off-line – samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PŘ/VL

ÚT         ČJ – on-line        MA – on-line     AJ – on-line

STŘ        off-line – samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PŘ/VL

ČT          ČJ – on-line        MA – on-line     AJ – on-line

PÁ         off-line – samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PŘ/VL


Distančním způsobem bude probíhat také výuka Předmětu speciálně pedagogické péče a Pedagogické intervence. Individuální logopedie se neuskuteční, proběhne následně v náhradním termínu.

Po dobu omezení výuky ve školách nebude probíhat výuka náboženství.

Bližší informace k výuce obdrželi žáci v písemné podobě. V případě potřeby nebo jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel. 577 121 421, 724 976 115 nebo na mailových adresách uvedených na webu školy. 

V době distanční výuky mohou žáci odebírat oběd do vlastních nádob. Výdej obědů bude probíhat u zadních dveří do ŠJ v době od 12.00 do 12.30 hodin. V případě vašeho zájmu o odebírání obědů je nutné informovat školu mailem na: reditelna@zssazovice.cz nejpozději do čtvrtku 15. 10. nebo se dohodnout telefonicky s p. J. Brázdilovou, vedoucí ŠJ, na tel. 577 121 470. Upozornění: Neodebrané obědy propadají!

Věříme, že tuto nelehkou situaci opět společně zvládneme. Děkujeme vám za spolupráci, které si velmi vážíme.

30. 9. 2020

Kroužky SVČ TYMY Holešov – upozornění pro rodiče

Kroužky zahájí svou činnost od pondělí 5. října:

Pondělí

Angličtina 1 – 13.00 – 13.45 (1x týdně, od 5. 10. 2020)

Sportovní – 14.00 – 15.00 (1x týdně, od 5. 10. 2020)

Keramický – 14.00 -15.00 (1x za 14 dnů, od 12. 10. 2020)

Úterý

Angličtina 2 – 13.00 – 13.45 (1x týdně, od 6. 10. 2020)

V případě vyhlášeného nouzového stavu lze předpokládat, že se kroužky dočasně nebudou konat a následně proběhnou v náhradním termínu. O postupu SVČ TYMY vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

29.8.2020

Zahájení nového školního roku – odkaz

Žádáme vás, aby nové prvňáčky doprovodili 1. září do školy pouze rodiče. Povinností všech doprovázejících osob je mít ústa zakryta rouškou. Děkujeme vám za pochopení i za spolupráci.


Společné informační odpoledne a 1. třídní schůzky v ZŠ proběhnou ve čtvrtek 3. září 2020 od 16.00 hodin.

Program:
Informace k výuce v 1. – 4. ročníku

Dokumenty školy, MPP, činnost školního poradenského pracoviště

Dodržování opatření v souvislosti s covid-19

Informace k projektu Výzva 80 v ZŠ a MŠ Sazovice

Plán akcí a aktivit 2020/2021

Školní mléko, Ovoce a zelenina do škol

Výuka náboženství

Plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku 

Nabídka zájmových kroužků (škola, SVČ TYMY Holešov)

Informace ke školní družině (zahájení provozu od 2. září 2020)

Diskuze, různé


Výuka nepovinného předmětu Náboženství bude zahájena ve středu 16. září 2020 v době od 7.05 do 7.50 hodin. Výuka bude probíhat za předpokladu, že se do předmětu přihlásí nejméně 7 žáků.


Provoz ranní družiny bude zahájen ve středu 2. září 2020 v době od 6.45 do 7.45 hodin, provozní doba odpolední družiny bude probíhat denně od 12.00 do 15.30 hodin.


Úplata za ŠD za období 1. pololetí ve výši 500 Kč (100 Kč/1měsíc) je splatná k 30. září 2020. Úplata bude ponížena o poměrnou část 100 Kč z důvodu přerušení provozu (uzavření škol z důvodu covid-19 v období od 11. 3. do 24. 5. 2020) – týká se žáků 2. až 4. ročníku. Pokud navštěvuje žák pouze ranní družinu, činí výše úplaty za 1. pololetí 250 Kč (50 Kč/1 měsíc).


Nabídka kroužků SVČ TYMY Holešov

1. KERAMICKÝ – 800,-

pro MŠ (od 5 let) i ZŠ – 1x za 14 dní

2. FLÉTNOVÁ ŠKOLIČKA – hra na flétnu pro začátečníky  600,-

pro MŠ (od 5 let) i ZŠ – 1x za 14 dní

3. PŘÍRODOVĚDA HROU – zoologie zábavnou formou – 1 200,-

pro ZŠ – 1x týdně

4. SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY – 1 200,-

pro ZŠ – 1x týdně

Nabídka kroužků 2020/2021 – SVČ TYMY Holešov


Kroužky ZŠ

Včelařský kroužek

Čítárna

Angličtina

29.8.2020

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.