Close

Aktuality

22.6.2021

Upozornění

Z důvodu poruchy pevné telefonní linky do ZŠ i MŠ nás prosím kontaktujte na tel. číslech 724 976 115 nebo 725 753 076Děkujeme za pochopení.

4.6.2021

Vážení rodiče,

z důvodu pokračujících stavebních prací na školním dvoře bude od pondělka 14. června uzavřen celý tento prostor.

Posledních 14 dnů budeme všichni využívat pro vstup do školy hlavní vchod od silnice.

Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.

1.6.2021

Setkání členů včelařského kroužku se koná v úterý 8. června 2021 v 15.00 hodin. Vezměte si s sebou pracovní oblečení.

Informace MŠMT k provozu škol a ŠZ od 1. 6. 2021 – odkaz

29.5.2021

Z důvodu zahájené rekonstrukce školy a probíhajících stavebních prací zdvořile žádáme všechny rodiče i zaměstnance školy, aby od 1. 6. 2021 využívali parkoviště u koupaliště. Děkujeme vám za spolupráci.

Děkujeme tatínkům za pomoc při vyklizení školní půdy.


20.5.2021

Informace ohledně připravované rekonstrukce školy:

24. 5. – přistavení kontejneru na prostranství školního dvora z důvodu vyklizení školní půdy,

od 26. 5. – bude zamezen vstup na ochozový chodník vedoucí pod školou od domů v lokalitě nad školou,

27. 5. – nepůjde ve škole a v části obce elektřina.

O dalších opatřeních a případných omezeních vás budeme průběžně informovat. Prosíme, abyste dbali zvýšené bezpečnosti. Děkujeme vám za spolupráci.


Celostátní bezpečnostní opatření

Vážení rodiče,

z důvodu celostátního bezpečnostního opatření a upozornění Policie ČR vás žádáme o opětovnou zvýšenou opatrnost ve venkovních prostorách školy i při vstupu do ZŠ. Zejména vás žádáme o dodržení následujících pokynů:

1. Nevpouštějte do budovy školy žádné cizí osoby.

2. Výskyt podezřelé osoby, případně podezřelého předmětu umístěného v okolí školy hlaste na linku 158.

V nejbližších dnech předpokládáme také omezení pohybu žáků na školní zahradě.

Děkujeme vám za pochopení i za spolupráci.


SVČ TYMY Holešov – Nabídka kroužků – odkaz

17.5.2021
16.5.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Informujeme rodiče, že z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, bude v Základní a Mateřské škole Sazovice, dne 27. 5. 2021 v době od 7.30 do 14.30 hod. přerušena dodávka elektrické energie. Na tento den plánujeme ve všech ročnících projektovou výuku.


Ve čtvrtek 3. 6. 2021 proběhne ve škole FOTOGRAFOVÁNÍ žáků a třídních kolektivů. Za nepříznivého počasí se termín přesune na středu 9. 6. 2021.

9.5.2021

Informace MŠMT k provozu škol a ŠZ od 10. května 2021 – odkaz

MAP II – pozvánka na webinář KyberDĚTI v síti – odkaz


Svátek matek 

Milé maminky,

k vašemu svátku vám přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a radosti s námi dětmi. Krásně si užijte dnešní den.

7.5.2021

Celostátní bezpečnostní opatření

Vážení rodiče,

z důvodu celostátního bezpečnostního opatření a upozornění Policie ČR vás žádáme o zvýšenou opatrnost ve venkovních prostorách školy i při vstupu do ZŠ. Zejména vás žádáme o dodržení následujících pokynů:

1. Nevpouštějte do budovy školy žádné cizí osoby.

2. Výskyt podezřelé osoby, případně podezřelého předmětu umístěného v okolí školy hlaste na linku 158.

V nejbližších dnech předpokládáme také omezení pohybu žáků na školní zahradě.

Děkujeme vám za pochopení i za spolupráci.

7.4.2021

Vážení rodiče,

informujeme vás, že  vzhledem k současné epidemiologické situaci ve Zlínském kraji není zatím návrat žáků 1. stupně ani předškoláků do MŠ     k 12. 4. 2021 zaručen.

Dnes odpoledne probíhá jednání na úrovni Ústředního krizového štábu a vedení Zlínského kraje. 

Rozhodnutí, zda bude prezenční výuka v okrese Zlín, potažmo v celém Zlínském kraji v pondělí 12. 4. 2021 obnovena nebo zda bude termín odložen, bude zveřejněno během zítřka, 08.04. 2021 po 12-té hodině . Následně vás budeme informovat o dalším postupu.

11.3.2021

V rámci projektu MAP II v ORP Zlín zveme všechny rodiče i širokou veřejnost na webinář

Bezpečnost (nejen) dětí v digitální džungli – odkaz


Nabídka SVČ TYMY Holešov

Velikonoční jarmark – odkaz

Hodina Země – odkaz

Léto s TYMY – tábory 2021 – odkaz


3.3.2021

Jarní prázdniny proběhnou v době od 8. do 14. března 2021. Distanční vzdělávání bude opět pokračovat v pondělí 15. března 2021 dle stanoveného rozvrhu hodin.

Edukativní video Nadace Unipetrol – EDUcovid – odkaz

1.3.2021

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu odkaz

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. do 21. 3. 2021 – odkaz

Ombudsman dětem – odkaz

27.2.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR dne 26. února 2021 krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE od 1. 3. 2021 OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v mateřské škole,
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy,
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu.

Základní školy poskytují těmto žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola zajišťuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Od pondělí 1. března 2021 přechází tedy prezenční výuka opět na vzdělávání distančním způsobem, které je pro všechny žáky povinné. Distanční výuka bude z organizačních důvodů zahájena v úterý 2. března 2021. 

Výuka bude smíšená (on-line i off-line) a bude probíhat následujícím způsobem:

Denně od 8.30 hodin do 11.15 pro žáky 1. a 2. ročníku, od 8.30 hodin do 12.00 hodin pro žáky 3. a 4. ročníku.

Časové rozvržení výuky– odkaz

Výuka Předmětu speciálně pedagogické péče a Pedagogická intervence – vyučovány on-line Mgr. Monikou Novosádovou.

Výuka Náboženství bude probíhat off-line, pracovní listy budou žákům zasílány mailem.

Zákonní zástupci jsou povinni doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, a to jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání. V případě distančního vzdělávání lze dítě z on-line výuky omluvit předem-telefonicky nebo mailem, následně omluvit nepřítomnost dítěte také v žákovské knížce/notýsku.

Informace k distanční výuce a výukové materiály budou předávány 1x týdně zasíláním v elektronické podobě (webové stránky školy: www.sazovickaskolicka.cz, e-mailová komunikace), případně v tištěné podobě (dle individuální domluvy).

Prostřednictvím e-mailů, Skypu, Google Meet, případně telefonicky bude probíhat i poskytování zpětné vazby žákům (hodnocení, sebehodnocení, práce s chybou apod.), předávání informací mezi zákonnými zástupci a školou (omlouvání žáků, zasílání naskenovaných vypracovaných úkolů označených symbolem „fotoaparát“, možnost předávání úkolů i vhozením do poštovní schránky školy, v případě potřeby dohodnutí individuální konzultace prostřednictvím online schůzky).  

Žádáme všechny rodiče, aby průběžně sledovali webové stránky školy. Současná omezení i doba jejich platnosti se mohou měnit.

Věříme, že stejně jako na podzim tuto nelehkou situaci společně zvládneme.

V případě potřeby nebo jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel. 577 121 421, 724 976 115 nebo na mailových adresách uvedených na webu školy. Děkujeme vám za spolupráci.

Mgr. Věra Velísková,

ředitelka školy

26.2.2021

Vážení rodiče,

pokud budou od pondělka 1. 3. 2021 vzhledem k současné epidemiologické situaci uzavřeny školy, přejdeme opět od úterý 2. 3. k distanční výuce. Veškeré informace včetně rozvrhu hodin vám pošleme nejpozději v pondělí.

Výuka bude opět probíhat v prostředí Google Meet (1. a 4. roč.) a Skype (2. a 3. roč.).

V případě dotazu nás kontaktujte telefonicky na č. 577 121 421, 724 976 115 nebo mailem: reditelna@zssazovice.cz.

Věříme, že společně opět vše zvládneme :-).

24.2.2021

Logohrátky 3 – nabídka webináře pro rodiče – odkaz


Vážení rodiče,

na základě vydání Mimořádného opatření MZ ČR s účinností od 25. února 2021 platí pro žáky ZŠ používat ve všech prostorách školy jako ochranné prostředky dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgickou roušku, nanoroušku), případně respirátor, typ FFP2/KN 95 (u dětí od 2 do 15 let není povinný). Dosud využívané látkové roušky lze je používat nejdéle do 28. 2. 2021.

Zdvořile vás tedy žádáme o zajištění výše uvedených ochranných prostředků pro vaše děti, a to v dostatečném množství pro každý den. 

V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky nebo mailem.

Velmi vám děkujeme za spolupráci i za vstřícnost a doufejme snad již v lepší časy…

Kolektiv pedagogických pracovníků

19.2.2021
8.2.2021

Vážení rodiče, 

z důvodu nemoci nebude v tomto týdnu probíhat výuka Předmětu speciálně pedagogické péče, Pedagogická intervence a také individuální logopedie.

Z důvodu nemoci se nebude konat také výuka náboženství ve dnech 10. a 17. 2. 2021.

Děkujeme za pochopení.

1.2.2021

Vážení rodiče,

z důvodu opakovaného výskytu vší vás prosíme o pravidelnou kontrolu vlasů vašich dětí.

Děkujeme vám za spolupráci.

29.1.2021

Placení stravného za měsíc leden proběhne 2. a 3. února.

Prosíme o platbu převodem, č. ú. 120037-1410567389/0800.


Úplatu za školní družinu na 2. pololetí ve výši 500 Kč uhraďte převodem na účet školy, č. ú. 120037-1410567389/0800 nejpozději do 15. února.

Děkujeme vám za spolupráci.

16.1.2021

SVČ TYMY Holešov – nabídka zimních sportovních aktivit pro děti

Eskimák

Jarní pobyt na hotelu Labyrint

Jarní tábor v Tymy

14.1.2021

MAP II – Dotazník týkající se distanční  výuky pro žáky 3. a 4. ročníku – odkaz – prosíme o vyplnění a odeslání. Děkujeme vám za spolupráci.

30.12.2020

Prezenční výuka pro žáky 1. – 4. ročníku začíná v pondělí 4. ledna 2021 – viz informace uvedené níže. Vzhledem k současné epidemiologické situaci vás žádáme, abyste vybavili děti dostatečným množstvím čistých roušek pro každý den. Děkujeme vám za spolupráci.

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Placení stravného za prosinec 2020 proběhne ve dnech 5. a 6. ledna 2021. Z technických a hygienických důvodů vás žádáme o bezhotovotní platbu. Děkujeme vám.

Radostné prožití vánočních svátků a v novém roce 2021 hodně zdraví, štěstí a pohody vám přejí děti, žáci a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Sazovice.

14.12.2020

Pozor, změna!

Vánoční prázdniny začínají v pondělí 21. prosince 2020 a končí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

1.12.2020

Distanční výuka – Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II

Dotazník pro rodiče žáků navštěvující 1. – 9. ročník základních škol a základních uměleckých škol v území ORP Zlín – odkaz.

Vážení rodiče,

prosíme vás o vyplnění krátkého dotazníku. Děkujeme vám za spolupráci.

16.11.2020

Oznámení – obnovení prezenční výuky od 18. 11. 2020

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Provoz základních škol 

Je povolena osobní přítomnost: 

• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy, 

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol, 

žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola), atd.


Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády a MŠMT bude od středy 18. 11. obnovena prezenční výuka s docházkou žáků 1. – 4. ročníku do školy (viz výše).

Od středy bude v provozu také ranní i odpolední školní družina. Pokud děti ve středu, případně v jiné dny do družiny nepůjdou, je nutné, aby měly písemnou omluvenku.

Žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu své přítomnosti ve škole a ve všech prostorách školy. Počítejte tedy prosím se zajištěním dostatečného množství roušek pro každý den a také dvou mikrotenových sáčků (na čisté a použité roušky). Do školy dávejte dětem také větší množství pití. Děkujeme.

Upravený rozvrh hodin (výuka TV a HV nahrazena teoretickými, pohybovými, opakovacími a procvičovacími aktivitami, za příznivého počasí bude zařazen pobyt venku) dostanou žáci ve středu 18. 11. Počet vyučovacích hodin zůstane nezměněn.

Od středy 18. 11. bude obnovena také výuka Předmětu speciálně pedagogické péče a Pedagogické intervence.

Výuka náboženství začne od středy 25. 11. 2020.

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte telefonicky nebo na školní email.

Mgr. Věra Velísková

ředitelka školy

13.11.2020

Šance Olomouc o. p. s. – Vánoční hvězda

Zakoupením vánoční hvězdy podpoříte správnou věc. Děkujeme vám.

29.10.2020

Pokračujeme v distanční výuce

Vzhledem k současné „covidové“ situaci a dalším mimořádným opatřením vlády budeme od 2. listopadu pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem. Bližší informace včetně rozvrhu on-line výuky jsou uvedeny v plánu učiva pro 10. týden, který vám do 30. 10. 2020 zašlou třídní učitelé.

V případě potřeby (problému s vysvětlením a pochopením učiva, vytištěním nebo předáváním pracovních listů aj.) nás kontaktujte telefonicky nebo mailem. Můžeme se dohodnout i na individuální schůzce prostřednictvím Skype nebo Google Meet.

Děkujeme vám za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

23.10.2020

Dny volna, podzimní prázdniny – oznámení

26. říjen a 27. říjen 2020 jsou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ
a konzervatořích jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října
a dva dny řádných prázdnin 29. a 30. října.

16.10.2020

Nové informace pro rodiče žádající ošetřovné – odkaz


Soutěž školních časopisů

V soutěži školních časopisů získala naše škola krásné 2. místo a postup do celostátního kola.

Diplom – odkaz

15.10.2020

Zapůjčení tabletů pro distanční (on-line) výuku

Vážení rodiče,

pro on-line výuku vám škola nabízí možnost zapůjčení tabletů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 724 976 115 nebo mailem: reditelna@zssazovice.cz.

14.10.2020

Konference Vzdělávání pro 21. století – odkaz


Od dnešního dne 14. 10. 2020 jsou uzavřena školská zařízení. MPSV včera vydalo tiskovou zprávu k čerpání ošetřovného (OČR) s podrobnějšími informacemi (viz příloha):

  • rodiče dětí, které k dnešnímu dni nedovršily 10 let věku, mohou z tohoto důvodu čerpat OČR,
  • rodiče se mohou v péči střídat bez omezení,
  • prohlášení o uzavření školského zařízení nevystavuje příslušná škola, ČSSZ připravuje formulář žádosti, který bude vyplňovat samotný zaměstnanec po ukončení kalendářního měsíce, popř. po ukončení péče v průběhu měsíce.

Ošetřovné – odkaz

13.10.2020

Informace k vzdělávání distančním způsobem

Na základě nových krizových opatření přijatých na jednání vlády ČR dne 12. října 2020 v souvislosti s omezením provozu škol a školských zařízení v období od 14. října do 1. listopadu 2020 platí zákaz osobní přítomnosti žáků 1. i 2. stupně ve výuce. 

Zákaz osobní přítomnosti žáků se vztahuje i na střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Od středy 14. října přechází prezenční výuka na vzdělávání distančním způsobem, které je pro všechny žáky povinné. Výuka bude probíhat způsobem on-line i off-line. 

On-line výuka bude zahájena od příštího týdne – pondělí 19. října 2020.

Informace ohledně připojení a pátečního zkušebního on-line setkání vám předají třídní učitelky.

Časové rozvržení on-line výuky 

1. vyučovací hodina (online)        8.30 – 9.00

2. vyučovací hodina (online)        9.30 – 10.00

3. vyučovací hodina (online)        10.30 – 11.00


1. ročník

PO         ČJ – on-line        MA – on-line     

ÚT         off-line – samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PRV

STŘ        ČJ – on-line        MA – on-line     

ČT          off-line  -samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PRV

PÁ         ČJ – on-line        MA – on-line   

 

2. ročník

PO         ČJ – on-line        MA – on-line     

ÚT         off-line – samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PRV

STŘ        ČJ – on-line        MA – on-line     

ČT          off-line  -samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PRV

PÁ         ČJ – on-line        MA – on-line


3. ročník

PO         MA – on-line     ČJ – on-line        AJ – on-line

ÚT         off-line – samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PRV

STŘ        MA – on-line     ČJ – on-line        AJ – on-line

ČT          off-line  -samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PRV

PÁ         MA – on-line     ČJ – on-line        


4. ročník

PO         off-line – samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PŘ/VL

ÚT         ČJ – on-line        MA – on-line     AJ – on-line

STŘ        off-line – samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PŘ/VL

ČT          ČJ – on-line        MA – on-line     AJ – on-line

PÁ         off-line – samostatné plnění zadaných úkolů z ČJ, MA, PŘ/VL


Distančním způsobem bude probíhat také výuka Předmětu speciálně pedagogické péče a Pedagogické intervence. Individuální logopedie se neuskuteční, proběhne následně v náhradním termínu.

Po dobu omezení výuky ve školách nebude probíhat výuka náboženství.

Bližší informace k výuce obdrželi žáci v písemné podobě. V případě potřeby nebo jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel. 577 121 421, 724 976 115 nebo na mailových adresách uvedených na webu školy. 

V době distanční výuky mohou žáci odebírat oběd do vlastních nádob. Výdej obědů bude probíhat u zadních dveří do ŠJ v době od 12.00 do 12.30 hodin. V případě vašeho zájmu o odebírání obědů je nutné informovat školu mailem na: reditelna@zssazovice.cz nejpozději do čtvrtku 15. 10. nebo se dohodnout telefonicky s p. J. Brázdilovou, vedoucí ŠJ, na tel. 577 121 470. Upozornění: Neodebrané obědy propadají!

Věříme, že tuto nelehkou situaci opět společně zvládneme. Děkujeme vám za spolupráci, které si velmi vážíme.

30. 9. 2020

Kroužky SVČ TYMY Holešov – upozornění pro rodiče

Kroužky zahájí svou činnost od pondělí 5. října:

Pondělí

Angličtina 1 – 13.00 – 13.45 (1x týdně, od 5. 10. 2020)

Sportovní – 14.00 – 15.00 (1x týdně, od 5. 10. 2020)

Keramický – 14.00 -15.00 (1x za 14 dnů, od 12. 10. 2020)

Úterý

Angličtina 2 – 13.00 – 13.45 (1x týdně, od 6. 10. 2020)

V případě vyhlášeného nouzového stavu lze předpokládat, že se kroužky dočasně nebudou konat a následně proběhnou v náhradním termínu. O postupu SVČ TYMY vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

29.8.2020

Zahájení nového školního roku – odkaz

Žádáme vás, aby nové prvňáčky doprovodili 1. září do školy pouze rodiče. Povinností všech doprovázejících osob je mít ústa zakryta rouškou. Děkujeme vám za pochopení i za spolupráci.


Společné informační odpoledne a 1. třídní schůzky v ZŠ proběhnou ve čtvrtek 3. září 2020 od 16.00 hodin.

Program:
Informace k výuce v 1. – 4. ročníku

Dokumenty školy, MPP, činnost školního poradenského pracoviště

Dodržování opatření v souvislosti s covid-19

Informace k projektu Výzva 80 v ZŠ a MŠ Sazovice

Plán akcí a aktivit 2020/2021

Školní mléko, Ovoce a zelenina do škol

Výuka náboženství

Plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku 

Nabídka zájmových kroužků (škola, SVČ TYMY Holešov)

Informace ke školní družině (zahájení provozu od 2. září 2020)

Diskuze, různé


Výuka nepovinného předmětu Náboženství bude zahájena ve středu 16. září 2020 v době od 7.05 do 7.50 hodin. Výuka bude probíhat za předpokladu, že se do předmětu přihlásí nejméně 7 žáků.


Provoz ranní družiny bude zahájen ve středu 2. září 2020 v době od 6.45 do 7.45 hodin, provozní doba odpolední družiny bude probíhat denně od 12.00 do 15.30 hodin.


Úplata za ŠD za období 1. pololetí ve výši 500 Kč (100 Kč/1měsíc) je splatná k 30. září 2020. Úplata bude ponížena o poměrnou část 100 Kč z důvodu přerušení provozu (uzavření škol z důvodu covid-19 v období od 11. 3. do 24. 5. 2020) – týká se žáků 2. až 4. ročníku. Pokud navštěvuje žák pouze ranní družinu, činí výše úplaty za 1. pololetí 250 Kč (50 Kč/1 měsíc).


Nabídka kroužků SVČ TYMY Holešov

1. KERAMICKÝ – 800,-

pro MŠ (od 5 let) i ZŠ – 1x za 14 dní

2. FLÉTNOVÁ ŠKOLIČKA – hra na flétnu pro začátečníky  600,-

pro MŠ (od 5 let) i ZŠ – 1x za 14 dní

3. PŘÍRODOVĚDA HROU – zoologie zábavnou formou – 1 200,-

pro ZŠ – 1x týdně

4. SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY – 1 200,-

pro ZŠ – 1x týdně

Nabídka kroužků 2020/2021 – SVČ TYMY Holešov


Kroužky ZŠ

Včelařský kroužek

Čítárna

Angličtina

29.8.2020

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.